Centralizatorul achizițiilor publice și contractele cu valoare de peste 5000 de euro

OBIECTIVE

  • 1Creșterea veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat
  • 2Optimizarea cheltuielilor
  • 3Actualizarea sistemului informatic ( date, aplicații, comunicare)
  • 4Crearea și administrarea unui sistem integrat de date
  • 5Reducerea numărului de cereri soluționate peste termenul legal
  • 6Reducerea timpului mediu de soluționare a cererilor de acordare a prestațiilor
  • 7Reducerea riscurilor pentru accidente de muncă și boli profesiponale
  • 8Gestionarea corectă și eficientă a activității privind acordarea biletelor de tratament
  • 9O comunicare eficientă cu beneficiarii sistemului public de pensii
  • 10Creșterea transparenței instituționale
  • 11 Îmbunătățirea imaginii Casei Județene de Pensii Sălaj și a CNPP în mass-media locală  și centrală.

Contact

  • homeCasa Judeţeană de Pensii Sălaj
  • Tel.: Tel.: +4 0260 622145
  • Fax.: Fax.: +4 0260 660831
  • mailpublic@cjpsalaj.ro
  • mapAdresa: B-dul. Mihai Viteazul 85, Zalau
  • roadCod postal: 4700